Disclaimer

Disclaimer

B2B insurance | Consultancy houdt zich bezig met het (doen) begeleiden klanten in ruime zin bij het proces van het kopen van een woning, (doen) adviseren klanten over krediet en verzekeringen en (doen) bemiddelen bij de totstandkoming van krediet- en verzekeringsovereenkomsten. B2B Insurance | Consultancy is statutair gevestigd te Rijpwetering en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 28098789.

Inhoud

De op deze website weergegeven informatie wordt door B2B Insurance | Consultancy met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan B2B Insurance | Consultancy niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door B2B Insurance | Consultancy zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

B2B Insurance | Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

B2B Insurance | Consultancy kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.