Riskmanagement

Elke dag werkt u met ziel en zaligheid voor uw klant, u heeft uw zaken zeer waarschijnlijk goed op orde.

drawing a house

Het ondernemersklimaat is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd, mede namens het ondernemersklimaat, maar ook de gewijzigde publieke opinie over instellingen en bedrijven hebben een direct en groot impact op risicomanagement.

Risicomanagement is een continu proses dat ten aanzien van de doelstellingen risico´s indentificeert en beoordeelt. Er zijn verschillende gebieden waarop risicomanagement toegepast kan worden, onder andere financieel risicomanagement deze richt zich op het beheersen van financiële risico´s, projectrisicomanagement richt zich op het beheersen van risico´s in het realiseren van projecten.

Risicomanagement behelst een integraal besef en inzicht van maatschappelijke, sociale en organisatorische ontwikkelingen, vooral de focus op de bedrijfsvoering en resultaten voor nu en in de toekomst.

Risicomanagement in 6 stappen: Doelstelling, Risico´s identificeren, Inschatten, Beoordelen, Beheersen, en Monitoring.

34711c53-375c-4b70-9673-4ea1f4877079
Man under rain holding umbrella

B2B Insurance & Consultancy, gebruikt voor haar risicomanangement ” Risk Explorer”. Met Risk Explorer in combinatie met de risicomanager krijgt de ondernemer een volledig en grondige risico-ananlyse van bedrijfsmatige risico’s, we zijn in staat en ongeacht de omvang van de onderneming, een compleet risico-analyse rapport te geneneren.

 

Samen met de risicomanager behandelen we de bedrijfsstructuur, de bedrijfsstructuur, de bedrijfsmiddelen, bedrijfactiviteiten, de logistiek, het materieel en voertuigen. Met het rapport generen we een compleet rapport dat een diepgaand inzicht biedt in de risico’s die het geanalyseerd bedrijf kan bedreigen.